Viktig informasjon!

Fra og med 01.01.2023 tok Plorea over alle PCKasse kundene til EMSolutions AS.

Alle henvendelser som gjelder kassesystemer må derfor gå til Plorea fra og med denne datoen.

Kontaktinformasjon: 72 60 60 60 eller support@plorea.com